Environmentální projekty komplexně

Váš expertní partner pro životní prostředí

Environmentální projekty komplexně - Váš expertní partner pro životní prostředí

Příroda

Obecná ochrana životního prostředí

Průmysl

Technická ochrana životního prostředí 

Vzdělávání

Propracovaný systém
znalostí

Dotace

Finanční poradenství
a konzultace

Projektový development

Komplexní řízení projektů

Legislativa

Legislativní audit

Cílové oblasti

Zlepšování ovzduší

Ekologické zátěže

Ekologické zátěže

Příroda a krajina

Péče o vodu

Energetické úspory

Energetické úspory

Zajímavé realizace

Přehled vybraných akcí a projektů, které si zaslouží vaši pozornost. I pro vás a vaše záměry zabezpečíme související projekční a inženýrskou činnost, zajistíme možné financování a tyto činnosti doplníme o legislativní podporu a potřebné odborné vzdělávání.

Zaměření společnosti

Zajišťujeme komplexní konzultační a poradenskou činnost pro naše klienty a partnery ve všech oblastech životního prostředí. Zabezpečíme pro vaše záměry projekční a inženýrskou činnost, zajistíme možné financování a tyto činnosti doplníme o legislativní podporu a potřebné odborné vzdělávání.

Příroda

Obecná ochrana životního prostředí

Příroda, krajina, dendrologie, půdní fond, lesnictví

Průmysl

Technická ochrana životního prostředí 

Podnik. ekol., odpady, ovzduší, voda, havárie, IPPC, EIA, IRZ

Vzdělávání

Propracovaný systém
znalostí

Školení, semináře, konference, individuální poradenství

Dotace

Finanční poradenství
a konzultace

Příprava žádostí, řízení administrace projektu

Projektový development

Komplexní řízení projektů

Myšlenka, záměr, projekt, realizace, koordinace procesů, dosažení cíle

Legislativa

Legislativní audit

Povolení, rozhodnutí, zastupování před úřady, individuální poradenství