Obleky nasadit a vzhůru do odpadu

Část z našich zaměstnanců se už po několikáté zúčastnila analýzy odpadu. Tentokrát se třídění odpadu odehrávalo ve sběrném dvoře statutárního města Opavy.

Jednalo se o 499 kg odpadu z opavské sídlištní zástavby. Necelá půl tuna byla roztříděna na 17 segmentů, které jsou lépe zpracovatelné z pohledu likvidace, jako například PET láhve, sklo, kovy, bioodpad, textil apod.

Z celkového množství půl tuny odpadu ze sídliště tvořil 30 % gastroodpad. Lidé zbytečně plýtvají potravinami. Dokazuje to například i nalezení zavřeného balíčku neprošlých bonbónů, nerozbaleného pečiva, apod.

Zaměstnance i přihlížející zarazil fakt, že lidé vyhazují zbytečně textilní oblečení, které je nové, jako např. nepoužité pracovní kalhoty.

Více zde