ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI PONECHTE ODBORNÍKŮM

Optimalizujte uvažovanou investici a nejdříve se poraďte s odborníky, zda není možno zažádat o dotaci u některého z poskytovatelů.

Správa majetku a realizace projektů či investic vyžaduje promyšlenou finanční strategii.

Poskytujeme kompletní finanční a dotační poradenství v oblasti životního prostředí.

Obecně zajišťujeme:

  • konzultace v oblasti financování provozních i investičních potřeb s cílem optimalizovat finanční potenciál našich klientů a partnerů
  • pravidelný monitoring dotačních příležitostí na evropské, národní i regionální úrovni pro jednotlivé oblasti nabízených služeb v životním prostředí
  • konzultace projektových záměrů z pohledu možnosti jejich financování s poskytovateli dotace
  • zpracování žádostí o dotace případně zpracování odborných podkladů v oboru působnosti společnosti (dle požadavků jednotlivých dotačních titulů)
  • zajištění dotačního managementu – manažerské řízení přípravy a realizace projektu v celé šíři projektového cyklu