Slavnostní otevření MŠ ve Vážanech nad Litavou

Začátkem září se slavnostně otevírala Mateřská škola Vážany nad Litavou, kde jsme pro obec zajišťovali dotaci na rekonstrukci budovy v oblasti energetických úspor.
Projekt ve výši téměř 4 milionu korun byl spolufinancován dotací z Národního plánu obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost objektu žadatele, snížit spotřeby energie a
emise škodlivin. Rekonstruce probíhala od listopadu 2022 do května 2023