PŘÍPRAVA, KOORDINACE, REALIZACE

Při plánování, projektování i realizaci jakéhokoliv záměru je důležité mít možnost konzultovat postup s někým, kdo již má zkušenosti s podobnými projekty.

Příprava a realizace projektových činností vyžaduje zkušenosti a schopnosti při koordinaci postupů, financování a práci týmů podílejících se na naplňování stanovených cílů.

Poskytujeme kompletní projektové poradenství v oblasti životního prostředí včetně zabezpečení veškerých potřebných úkonů a aktivit.

Obecně zajišťujeme:

  • odborné konzultace ve fázi tvorby a přípravy projektových záměrů
  • komplexní příprava projektového záměru pro rozhodnutí směřující k realizaci projektu
  • zpracování kompletní projektové přípravy včetně koordinace veškerých aktivit a postupů (technická dokumentace, financování, legislativní proces)
  • koordinace veškerých činností a postupů ve fázi realizace projektů
  • ukončení projektů a vyhodnocení jejich výstupů včetně průběžného monitorování