Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL v obci Šilheřovice

Společnost PROENVAS s.r.o. zabezpečovala zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu projektu ve vztahu ke všem poskytovatelům dotací.

Jednalo se o komplexní rekonstrukci budovy kulturního domu v obci Šilheřovice a bylo dosaženo celkové modernizace objektu sloužící široké veřejnosti s pozitivním dopadem na životní prostředí. Celková modernizace probíhala v letech 2018–2019.

Projekt byl financován ze tří finančních zdrojů.

Část rekonstrukce související s realizací energetických úspor (celkové zateplení objektu, výměna otvorových výplní, výměna zdroje vytápění, instalace vzduchotechniky) byla financována v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory. Díky této rekonstrukci bylo dosaženo snížení konečné spotřeby energie o 234,5 GJ/rok a současně došlo ke snížení emisí skleníkových plynů, konkrétně CO2 o 20,9 t/rok.
Celková výše podpory v rámci OPŽP činila 3,96 mil.Kč.

Část rekonstrukce interiérů byla financována z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Podpora v rámci MMR činila 6,47 mil.Kč.

Obec dále získala finanční podporu ve výši 1 mil.Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení vlastního podílu financování.

Celkové výdaje projektu ve výši 22,4 mil.Kč byly dotačně podpořeny ve výši 11,43 mil.Kč.