Provedli jsme analýzu komunálního odpadu

Zástupci naší společnosti analyzovali v Litultovicích na Opavsku půl tuny komunálního odpadu. Ručně bylo protříděno 25 popelnic komunálního odpadu. Cílem analýzy bylo zjistit, zda obyvatelé obce využívají sběrný dvůr a třídí svůj odpad správně, či nikoliv.

Obec tuto akci pořádala z důvodu přípravy na zavedení nové legislativy, která bude obce nutit snížit množství komunálního odpadu.

Rozbor odpadu ukázal, že v třídění jsou ještě rezervy. Polovinu obsahu popelnic tvořil zelený odpad a gastroodpad. Dvě popelnice byly dokonce plné stavební suti. Finálním cílem obce je vzdělání obyvatel ohledně třídění odpadu a možného kompostování. Více zde