Návrat vlka do České republiky

Ve dnech 7. – 8. září 2023 jsme jako partneři společně s Národopisnou skupinou Hrčava, z.s., Envian, s.r.o., obcí Bystřice a obcí Čierne, zorganizovali seminář „Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?“.

Seminář se uskutečnil v obci Bystřice na Třinecku. Místo konání semináře však nebylo zvoleno náhodně. Slezské Beskydy jsou v České republice místem kde se stabilně vyskytují vlčí populace.

Na setkání dorazilo téměř 80 zástupců z řad chovatelů, samospráv, úřadů a organizací, a to nejen z celého Česka, ale také Slovenska a Polska.

Veškeré informace včetně jednotlivých prezentací můžete nalézt na webových stránkách společnosti Envian, s.r.o. zde.

.