Revitalizace území Waroschův les – odstranění skládky odpadů a rekonstrukce vodní nádrže

Zástupci společnosti PROENVAS s.r.o. dlouhodobě zabezpečovali odborné poradenství ve věci revitalizace území Waroschův les v obci Dolní Lutyně.

Komplexní revitalizace tohoto území probíhala ve dvou etapách. V první etapě bylo zabezpečeno odstranění skládky odpadů a následně bylo toto území revitalizováno s důrazem na ochranu přírody a krajiny. Území bylo navráceno do původního stavu a byla obnovena původní vodní nádrž. Nevzhledné místo bylo opětovně obnoveno a nyní je vytvořeno vhodné prostředí pro živočichy, byly posíleny ekostabilizační funkce území a vzniklo zde atraktivní místo pro obyvatele obce k relaxaci a odpočinku. Realizací obou záměrů byl vytvořen základ pro další aktivity, které mohou být v této lokalitě realizovány, a to jak z pohledu dalších opatření příznivých pro životní prostředí, tak i z pohledu volnočasových aktivit.

Realizace celého záměru má velmi pozitivní dopad na životní prostředí.

Realizace probíhala v letech 2018–2020 a obě etapy byly realizovány za finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Rekultivovaná plocha – odstranění skládky odpadů činila 2.730 m2. Celkové výdaje této části projektu dosáhly výše 6,67 mil.Kč, finanční podpora v rámci OPŽP, prioritní osy 3, činila 5,67 mil.Kč.

Nově vytvořená plocha vodní nádrže je 0,449 ha. Celkové výdaje této části projektu činily 3,72 mil.Kč, finanční podpora v rámci OPŽP, prioritní osy 4, činila 1,77 mil.Kč.