Vybudování rezervoáru a tlakové stanice v Březové včetně napojení na vodovod

Společnost PROENVAS s.r.o. zpracovala žádost o podporu v rámci Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č.2/2018 zaměřené na prioritní oblast „Voda“ a podoblast „Zdroje vody“.

Cílem předložené žádosti je zajištění finančních prostředků na realizaci nového zdroje vody pro zásobování obyvatel městyse Březová pitnou vodou včetně instalace nezbytné technologie a napojení tohoto zdroje na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v délce 320 m.

Předpokládaná výše realizace je 3,8 mil.Kč, dotační podpora z NPŽP je ve výši 2,4 mil.Kč.