5.1a Stavební úpravy ZŠ Jiráska č.p. 1000, Dolní Lutyně

Obec Dolní Lutyně
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, zpracování odborných příloh a zabezpečení kompletního dotačního managementu

Celkové výdaje:
28 154 380,00 Kč

Výše dotace:
10 870 342,00 Kč

5.1b Stavební úpravy ZŠ Jiráska č.p. 1000, Dolní Lutyně

Obec Dolní Lutyně
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, zpracování odborných příloh a zabezpečení kompletního dotačního managementu

Celkové výdaje:
8 782 248,00 Kč

Výše dotace:
5 225 696,00 Kč

Retenční nádrž Píšť

Obec Píšť
Příroda a krajina

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, zabezpečení kompletního dotačního managementu včetně zadávacího řízení

Celkové výdaje:
17 607 234,00 Kč

Výše dotace:
10 090 315,00 Kč

Zateplení přístavby jídelny a družiny u ZŠ Petrovice u Karviné

Obec Petrovice u Karviné
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, zpracování odborných příloh a zabezpečení kompletního dotačního managementu

Celkové výdaje:
4 838 989,00 Kč

Výše dotace:
909 334,00 Kč

Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu - pořízení nádob na papír, plasty a biologicky rozložitelné odpady

Obec Dolní Lutyně
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu a realizace zadávacího řízení

Celkové výdaje:
3 188 955,00 Kč

Výše dotace:
2 710 611,00 Kč

Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil v obci Bravantice

Obec Bravantice
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu a realizace zadávacího řízení

Celkové výdaje:
917 180,00 Kč

Výše dotace:
727 458,05 Kč

Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním odpadem v obci Petrovice u Karviné

Obec Petrovice u Karviné
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
1 839 200,00 Kč

Výše dotace:
1 563 320,00 Kč

Nakládání s bioodpady a textilním odpadem v obci Václavovice

Obec Václavovice
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu a realizace zadávacího řízení

Celkové výdaje:
1 493 745,00 Kč

Výše dotace:
1 252 157,95 Kč

Pořízení kompostérů, štěpkovače, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať

Obec Bělá
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
7 410 040,00 Kč

Výše dotace:
6 277 964,00 Kč

Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově základní školy v Mostech u Jablunkova

Obec Mosty u Jablunkova
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí, zajištění kompletního dotačního managementu

Celkové výdaje:
8 266 672,00 Kč

Výše dotace:
3 161 383,00 Kč

Předcházení vzniku komunálních odpadů ve městě Vratimově

Město Vratimov
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, zpracování odborných příloh a zabezpečení kompletního dotačního managementu

Celkové výdaje:
1 353 990,00 Kč

Výše dotace:
1 140 606,00 Kč

Energeticky úsporná opatření na budově bývalého obecního úřadu Kobeřice

Obec Kobeřice
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
5 806 863,00 Kč

Výše dotace:
2 232 881,00 Kč

Vysazení nového stromořadí v obci Hať

Obec Hať
Příroda a krajina

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
1 357 924,00 Kč

Výše dotace:
1 086 339,00 Kč

Posílení retenční funkce a bezpečnosti vodního díla - vodní nádrž Darkovice

Obec Darkovice
Péče o vodu

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
11 810 655,00 Kč

Výše dotace:
10 039 065,00 Kč

Vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti FINIDR

Finidr
Energetické úspory

Podnikatelský sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurencescopnost včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
19 551 401,00 Kč

Výše dotace:
8 372 483,00 Kč

Nový zdroj vody pro obecní vodovod

Obec Písek
Péče o vodu

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Národního programu životní prostředí, dotační management

Celkové výdaje:
3 032 377,00 Kč

Výše dotace:
2 378 482,00 Kč

Revitalizace koryta Šilheřovického potoka - 3.etapa

Obec Šilheřovice
Péče o vodu

Veřejný sektor * V realizaci

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje RRC/01/2021 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 včetně následné administrace

Celkové výdaje:
1 777 700,00 Kč

Výše dotace:
400 000,00 Kč

Energetické úspory budovy stávající mateřské školy v Městysi Březová

Městys Březová
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
12 109 354,00 Kč

Výše dotace:
3 566 647,00 Kč

Energetické úspory budovy Městyse Březová v části Leskovce

Městys Březová
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
7 689 749,00 Kč

Výše dotace:
2 468 130,00 Kč

Nový zdroj vody pro skupinový obecní vodovod - stavba

Městys Březová
Péče o vodu

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Národního programu životní prostředí, dotační management

Celkové výdaje:
3 762 979,00 Kč

Výše dotace:
2 289 472,00 Kč

Energetické úspory budovy obecního úřadu v obci Václavovice

Obec Václavovice
Energetické úspory

Veřejný sektor * V realizaci

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně dotačního managementu

Celkové výdaje:
10 805 905,00 Kč

Výše dotace:
4 769 893,00 Kč

Úprava vodohospodářských poměrů v obci Václavovice

Obec Václavovice
Příroda a krajina

Veřejný sektor * 29. 04. 2021

Zpracování žádosti o podporu z Národního programu životní prostředí zaměřenou na přípravu projektové dokumentace pro projektový záměr obce

Celkové výdaje:
556 600,00 Kč

Výše dotace:
500 940,00 Kč

Přírodní park Holasovice

Obec Holasovice
Příroda a krajina

Veřejný sektor * 22. 04. 2021

Zpracování žádosti o podporu z Národního programu životní prostředí zaměřenou na přípravu projektové dokumentace pro projektový záměr obce

Celkové výdaje:
1 917 850,00 Kč

Výše dotace:
1 205 886,00 Kč

Rekonstrukce víceúčelového hřiště - výměna povrchu

Obec Šilheřovice
Péče o vodu

Veřejný sektor * 01. 03. 2021

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové výdaje:
6 331 653,00 Kč

Výše dotace:
5 142 964,00 Kč

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Šilheřovicích

Obec Šilheřovice

Veřejný sektor * 30. 04. 2020

Zpracování žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra

Celkové výdaje:
2 788 190,00 Kč

Výše dotace:
1 331 777,00 Kč

Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu - pořízení nádob na papír, plasty a bioodpad včetně evidenčního systému

Obec Horní Bludovice
Ekologické zátěže

Veřejný sektor * 31. 01. 2020

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování projektové dokumentace, žádosti o podporu včetně odborných příloh v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové výdaje:
2 985 070,00 Kč

Výše dotace:
2 534 635,00 Kč

Energetické úspory objektu dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Energetické úspory

Podnikatelský sektor * 31. 01. 2020

Zabezpečení přípravy a zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové výdaje:
154 578 408,00 Kč

Výše dotace:
34 985 095,00 Kč

MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ

CEIS CZ s.r.o. - Město Třinec
Energetické úspory

Veřejný sektor * 30. 01. 2020

Zabezpečení komplexní přípravy projektu, zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové výdaje:
13 232 897,00 Kč

Výše dotace:
3 920 008,00 Kč