Projektový development

Příprava a realizace projektových činností vyžaduje zkušenosti a schopnosti při koordinaci postupů, financování a práci týmů, podílejících se na naplňování stanovených cílů. Poskytujeme kompletní projektové poradenství v oblasti životního prostředí včetně zabezpečení veškerých potřebných úkonů a aktivit.

Obecně zajišťujeme:
odborné konzultace ve fázi tvorby a přípravy projektových záměrů
komplexní příprava projektového záměru pro rozhodnutí směřující k realizaci projektu
zpracování kompletní projektové přípravy včetně koordinace veškerých aktivit a postupů (technická dokumentace, financování, legislativní proces)
koordinace veškerých činností a postupů ve fázi realizace projektů
ukončení projektů a vyhodnocení jejich výstupů projektů včetně jejich průběžného monitorování