Legislativní audit

Legislativa

Při snaze zabezpečit bezproblémový provoz firem a pracovišť, snižovat negativní vliv na životní prostředí a zajistit jeho ochranu, je nezbytné neustále sledovat stav legislativy, nové a přísnější požadavky, a tyto naplňovat.

Poskytujeme průběžný monitoring vývoje legislativních změn a komplexní odborné poradenství.

Obecně zajišťujeme:
provedení auditu naplňování legislativních povinností
poradenství v oblasti legislativních požadavků a změn s dopadem na chod či provoz zařízení
zastupování klientů před správními úřady
zajištění veškerých legislativních povinností při přípravě a realizaci nových investic