Finanční poradenství a konzultace

Dotace

Správa majetku a realizace projektů či investic vyžaduje promyšlenou finanční strategii. Poskytujeme kompletní finanční a dotační poradenství v oblasti životního prostředí.

Obecně zajišťujeme:
konzultace v oblasti financování provozních i investičních potřeb s cílem optimalizovat finanční potenciál našich klientů a partnerů
pravidelný monitoring dotačních příležitostí na evropské, národní i regionální úrovni pro jednotlivé oblasti nabízených služeb v životním prostředí
konzultace projektových záměrů z pohledu možnosti jejich financování s poskytovateli dotace
zpracování žádostí o dotace případně zpracování odborných podkladů v oboru působnosti společnosti (dle požadavků jednotlivých dotačních titulů)
zajištění dotačního managementu – manažerské řízení přípravy a realizace projektu v celé šíři projektového cyklu